albert balasch

albert balasch (Barcelona, 1971) ha publicat una nouvelle A fora. Autoedició. 1999; quatre llibres de versos: Què ha estat això. Pagès editors. 2002; Decaure. Lumen. 2003; Les execucions. Lumen. 2006; La caça de l’home. Edicions 62. 2009 i el cedé Hans Laguna i Albert Balasch fan dissabte. Autoedició. 2008.

Anuncis